Traperzy – Wycieczka do Straży Pożarnej

Dzieci mały okazję odwiedzić salę edukacyjną „Ognik” zlokalizowaną w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6.

W sali edukacyjnej „Ognik” odbyły się praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podczas których przedszkolaki zapoznały  się z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dzieci miały okazję zwiedzić jednostkę, poznać pracę Strażaków, obejrzeć samochody.

 

Fotorelacja – link