Uwaga! Rodzice dzieci 6-letnich!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – zgodnie z  § 5 ust.1  „Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na wniosek rodziców dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.”