„W świecie figur geometrycznych”

Część informacyjna

Grupa wiekowa: 6-latki
Prowadząca: Magdalena Kroplewska

Część metodyczna

Temat: W świecie figur geometrycznych.

Cele operacyjne:

Dzieci będą:

  • liczyły elementy w zakresie 1-5,
  • zapoznawały się z zapisem cyfry 5,
  • rozpoznawały kwadraty i prostokąty wśród innych figur,
  • wykonywały działania matematyczne na zbiorach,
  • szanowały prawo kolegów do zabierania głosu.

Metody: Słowna: opowiadanie, czynna: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, oglądowa: pokaz

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa

Środki i materiały dydaktyczne: bajka, figury geometryczne, kartoniki z cyframi i kropkami, prostokątne talerze, znaki ,,+” i ,,- ”, plansza z cyfrą 5.

Przebieg:
1. ,,Posłuchajcie  bajki nowej prostokątnej i kwadratowej” – wysłuchanie  i omówienie opowiadania D. Wawiłow Bajka nowa prostokątna i kwadratowa.
2. ,,Cyferkowa zabawa ruchowa” – dobieranie się w zespoły zgodnie ze wskazaną przez nauczyciela cyfrą (ostatecznie dzieci dobierają się w pary).
3. ,,Uczta w prostokątnym królestwie” – zabawa matematyczna:

układanie 5 figur na prostokątnych talerzach (figury symbolizują potrawy),

numerowanie symboli stołów (prostokątnych) od 1 do 5 (kartoniki z kropkami i z cyframi),

dopełnianie zbiorów tak, by na każdym stole było 5 talerzy (w parach),

odejmowanie i dodawanie elementów z wykorzystaniem znaku ,,+” i  „-„ (różna ilość składników dla różnych osób – indywidualizacja pracy).

 

4. Zapoznanie z zapisem cyfry 5,określanie do czego jest podobna, kreślenie w powietrzu, na dywanie, na plecach kolegi.
5. Ewaluacja zajęć – dzieci, którym zajęcia podobały się podnoszą figury występujące w opowiadaniu z pkt.1.

Literatura:

  1. Wawiłow D.,  Posłuchajcie bajki nowej prostokątnej i kwadratowej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1996.