„Wiewiórka troszczy się o swoich przyjaciół”

GRUPA WIEKOWA: 4-latki

PROWADZĄCA: Elżbieta Kaźmierczak

TEMAT: ,,Wiewiórka troszczy się o swoich przyjaciół”- zabawa

inscenizowana na podstawie utworu B. Paczkowskiej.

CEL:

Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

CELE OPERACYJNE:
Dzieci powinny:

– nazywać aktualną porę roku,

– dostrzegać charakterystyczne cechy jesieni,

– nazywać znane drzewa /świerk, klon, dąb/,

– rozumieć znaczenie wielkości /duży, mały , mniejszy, większy/,

– posługiwać się określeniami: wysoko, nisko, wyżej, niżej,

– znać nazwy domów niektórych zwierząt /dziupla, gniazdo , gawra/,

– rozróżniać podstawowe kolory,

– przeliczać elementy w zakresie 3 i więcej,

– łączyć ruch z muzyką,

– wykazywać się umiejętnością wykonywania zadań matematycznych,

– pokonywać emocje związane z niepowodzeniami,

– przestrzegać ustalonych zasad dotyczących przebiegu zabaw.

Metody:
słowne: rozmowa, objaśnienie
oglądowe: pokaz, obserwacja
czynne: samodzielnych doświadczeń, przeżyć, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających

Formy pracy: zajęcie z całą grupą, indywidualna

Środki dydaktyczne: sceneria lasudrzewa klonu, dębu, świerku, domki dla zwierząt w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym, obręcze w takich samych kolorach, szyszki, żołędzie, orzechy, sylwety wiewiórek, odtwarzacz CD, płyty z nagraniami muzycznymi.

Literatura: M. Studzińska ,,Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną”, Warszawa 1989, G. Kutyłowska ,,Ekologia w przedszkolu”, Warszawa 1996, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie rodziców , wspólna zabawa przy muzyce ,,Klap, klap song”- dzieci i rodzice otrzymują kolorowe kartki, uderzają dłońmi o kartkę w rytm muzyki i naśladują ruchy za prowadzącą.

2. Zaproszenie dzieci na spacer do lasu. Dzieci idą przy muzyce poruszając się w tempie podanym przez muzykę : szybko- podskakując, wolno- na palcach, gdy muzyka zostaje stopniowo wyciszona dzieci zajmują miejsca na dywanie. Nauczycielka zakłada opaskę wiewiórki, dwoje chętnych rodziców to ptaszek i niedźwiedź. Przy muzyce relaksacyjnej nauczycielka opowiada dzieciom historię wiewiórki, która martwiła się o swoich przyjaciół przed nadejściem zimy.

Wiewiórka

Martwię się o swoich przyjaciół, misia i wróbelka. Jest już jesień, drzewa gubią liście, robi się coraz chłodniej, niedługo nadejdzie zima a oni biegają gdzieś po lesie a ja muszę przekazać im ważną wiadomość . /frunie wróbelek, człapie miś/

– witajcie moi drodzy, czekałam już na was by wam powiedzieć, że nie macie co szukać starego drzewa, w którym były nasze domki , bo już go nie ma.

Miś

– No to gdzie jest? Gdzie my się teraz podziejmy?

Wiewiórka

– nie martwcie się, stare drzewo się rozsypało, wiatr rozniósł je po lesie, ale ja znalazłam inne drzewo, wysokie i tam przeniosłam wasze domki .

Wróbelek

– ale czy dobrze rozmieściłaś nasze domki na drzewie? Bo ja jestem mały i muszę mieszkać wysoko na cienkiej gałązce, by żaden drapieżnik nie mógł się do mnie dostać.

Wiewiórka

– tak wiem, misiu natomiast jest duży, nic mu nie zagraża i może swój dom mieć nisko, pod gałęzią drzewa.

Miś

– no i dobrze, jestem taki najedzony, nie dałbym rady wejść na drzewo.

Wróbelek

– Ty misiu nie możesz wejść na moją gałązkę, bo pod twoim ciężarem by się złamała.

Wiewiórka

– No dobrze robi się już ciemno, zaprowadzę was do waszych nowych domków, chodźcie za mną. /nauczycielka wraz z rodzicami idą za drzewo, odkładają opaski, wcześniej n-lka umieściła domki na drzewie a w nich zwierzęta z opowiadania.

3. Rozmowa przy drzewie z domkami:

-Dlaczego wiewiórka martwiła się o przyjaciół?

– Po czym poznajemy, że jest jesień?

– Na jakim drzewie wiewiórka znalazła domki dla swoich przyjaciół?/DĄB/

– Czy wszystkie domki są takie same?/żółty, czerwony, zielony, różna wielkość/

– Jakiego koloru jest domek najmniejszy? Kto w nim mieszka?/wróbelek/ wybrane dziecko otwiera drzwi domku i sprawdza.

– Jakiego koloru jest domek największy? Kto w nim mieszka?/ miś/-jak wyżej

– Jaki domek jest między domkiem żółtym a zielonym? /czerwony/ Kto w nim mieszka?

– Które zwierzątko w opowiadaniu jest najmniejsze? Czy domek ptaka jest wysoko, czy nisko? Jak nazywa się domek ptaka?

Nauczycielka zadaje pytania dotyczące rozmieszczenia domków, ich kolorów, właściwej nazwy domów poszczególnych zwierząt.

4. Zabawa ruchowa ,,Jesienny wiatr”

Nauczycielka rozdaje dzieciom liście klonu, /dzieci nazywają liście, mówią z jakiego drzewa pochodzą/ pyta ,czy liście klonu opadają na zimę, czy świerk gubi igły na zimę. Trzymając w dłoni pacynkę wiatru zaprasza do zabawy z listkami, dzieci biegają w rytm tamburyna, gdy tamburyno ucichnie dzieci puszczają liście aby opadły na dywan.

5. „Wiewiórka gromadzi zapasy” zabawa matematyczna.

Każde dziecko otrzymuje sylwetę wiewiórki, bierze krążek który będzie dziuplą. W koszyku umieszczone są żołędzie, orzechy. Dzieci biorą z koszyka pokarm dla swojej wiewiórki wg poleceń nauczycielki /2 żołędzie, potem kolejne 2, przeliczają ilość zgromadzonych zapasów, wiewiórka jeden zjada, dzieci przeliczają ile jej zostało itp./. rodzice sprawdzają poprawność zadań.

6. Zakończenie zajęcia, podsumowanie wiedzy dzieci, powrót z lasu przy piosence. ,,Wiatr jesienny”. Podziękowanie za udział w zabawach, wypełnienie kart ewaluacji przez rodziców.