Zajęcia dodatkowe

Pofilaktyka logopedyczna
  • czwartek 7.30 - 8.00
 
Terapia integracji sensorycznej
  • środa 

Kodowanie na dywanie
  • czwartek 14.00 - 14.30

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • poniedziałek 14.00 - 14.30

Terapia logopedyczna
  • w trakcie ustalania