„Zdobywamy odznakę Bezpiecznego Przedszkolaka”

Natalia Kosińska /praktykantka/
Grupa wiekowa: 4-latki

Blok integralny: Bezpieczny przedszkolak

Temat: Zdobywam odznakę ,,Bezpiecznego przedszkolaka” – zabawy słowno-muzyczno-ruchowe utrwalające zdobyte wiadomości.

Cele operacyjne:

Dzieci będą:
– kształtować spostrzegawczość wzrokowo – ruchową, słuchową, orientację przestrzenną oraz koncentrację uwagi
– doskonalić umiejętność odczytywania niektórych znaków drogowych,
– doskonalić umiejętność przewidywania zagrożeń i ich konsekwencji wynikających z nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
– ćwiczyć umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
– klasyfikować bezpieczne i niebezpieczne przedmioty,
– demonstrować bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną
– otrzymywać odznakę za poprawne wykonanie zadań.

Metody pracy:
– eksponujące: pokaz, obserwacja, słuchanie muzyki,
– praktyczne: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń
– podające: rozmowa, objaśnienia, instrukcja, wiersz

Forma pracy:
– z całą grupą,
– indywidualna

Środki i materiały dydaktyczne:
– szafy (czerwone i zielone)
– zabawki i różne przedmioty (bezpieczne i niebezpieczne) np. zapałki, nóż, nożyczki, czajnik elektryczny, książka, kredka, miś itp.
– dwa pojemniki na rzeczy bezpieczne i niebezpieczne
– 4 znaki drogowe po jednym z każdego rodzaju (ostrzegawczy, nakazu, zakazu, informacyjny), odznaki ,,Bezpiecznego przedszkolaka”
– tamburyn, magnetofon, płyty CD

Przebieg zajęcia:

WSTĘP

1. Prowadząca wita wszystkie dzieci i zaprasza do wspólnej zabawy – Zabawa paluszkowa – „Auto”

Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało.

Umyto:

pierwsze koło podstawowe (pocieranie małego palca)

drugie koło podstawowe (pocieranie serdecznego palca)

trzecie koło podstawowe ( pocieranie dużego palca)

czwarte koło podstawowe (pocieranie wskazującego palca)

piąte koło zapasowe! (delikatne wykręcanie kciuka)

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

2. Nauczycielka zaprasza do wysłuchania zagadek o znakach drogowych. Dzieci rozwiązują poszczególne zagadki. Wybrane dziecko wskazuje znak drogowy, który był rozwiązaniem zagadki (znaki zakazu, nakazu, informacyjne, ostrzegawcze)
„Duże kola z brzegiem czerwonym, które z daleka widać od razu nie wolno! Krzyczą głosem donośnym bo są to właśnie znaki …….”
„Niebieskie koła z białą strzałką mówią stanowczo jedz jak Ci karzę! Więc są to znaki ………..”
„Te znaki z tłem niebieskim stojące z gracją zawsze posłużą Ci informacją. Są to znaki ………….. ”
„Trójkąty żółte z ramką czerwoną oraz z obrazkiem jak pióro kawcze krzyczą donośle, uwaga! I są to znaki …………”

3. Zabawa muzyczno – ruchowa „Uwaga znaki”

Dzieci reagują na poszczególne znaki w umówiony sposób – nauczycielka pokazuje poszczególne znaki drogowe:
znak drogowy – zakaz ruchu pieszych – gdy muzyka ucichnie dzieci zatrzymują się,
znak drogowy informacyjny – restauracja – dzieci zatrzymują się i naśladują np. jedzenie zupy,
znak drogowy – uwaga pociąg – dzieci formują pociąg i poruszają się po sali w określonym kierunku,
znak drogowy – droga dla rowerów – dzieci kładą się na ziemi i „robią rowerek”.

4. Wiersz pt. ,,Światła na skrzyżowaniu”

– rozmowa na temat treści wiersza

– dzieci demonstrują bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną

5. Zabawa muzyczno-ruchowa „Piesi”.

Muzyka zaprasza dzieci do swobodnego tańca według własnych pomysłów. Gdy muzyka ucichnie każde dziecko wbiega do środka szarfy. Kolor szarfy informuje dzieci, w jaki sposób mają się zachować ( kolor zielony – dzieci idą w miejscu, kolor czerwony – dzieci stoją w bezruchu)

6. Zabawa „Niebezpieczne przedmioty”

Dzieci siedzą w kole. Na środku rozłożone są różne „przedmioty bezpieczne”, którymi można się bawić i „przedmioty niebezpieczne”. Zadaniem każdego dziecka jest wybranie jakiegoś przedmiotu i zadecydowanie, czy jest on bezpieczny, czy niebezpieczny, czy można się nim bawić, czy też nie. Przedmioty, którymi można się bawić dzieci wkładają do kuwety zielonej, a przedmioty, którymi nie wolno się bawić do kuwety czerwonej.

ZAKOŃCZENIE

Dzieci wspólnie śpiewają piosenkę pt. „Indiańskim krokiem”. Nauczycielka gratuluje i wręcza każdemu dziecku odznakę „Bezpiecznego przedszkolaka”.

LITERATURA
1. Pytlarczyk Jadwiga ,,W kręgu zabawy”, Program wychowania przedszkolnego, Inowrocław, 2009
2. Sąsiadek Krzysztof, Zabawy paluszkowe, wyd. Media Rodzina
3. Salach I., Poznanie środowiska społecznego, Płock 1995
4. Frind M., Jakowicka M., Przewodnik metodyczny nauczycieli, wyd. JUKA, Warszawa 1999r