,,Zimą w ogrodzie przedszkolnym”

GRUPA WIEKOWA: 3-latki
PROWADZĄCA: Elżbieta Kaźmierczak
TEMAT: ,,Zimą w ogrodzie przedszkolnym”- rozmowa połączona z obserwacją i działaniem.
CEL:      Zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych, dostrzeganie zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku.
CELE OPERACYJNE:
Dzieci powinny:
–  nazywać aktualną  porę roku,
–  dostrzegać charakterystyczne cechy zimy,
– nazywać znane drzewa /świerk, modrzew, dąb/,
– obserwować ślady ptaków  na śniegu,
– poznawać właściwości śniegu,
– biegać slalomem po wyznaczonych na śniegu śladach,
– przestrzegać ustalonych zasad dotyczących przebiegu zabaw.

Metody:
słowne: rozmowa, objaśnienie
oglądowe: pokaz, obserwacja
czynne: samodzielnych doświadczeń, przeżyć, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających

Formy pracy: zajęcie z całą grupą, indywidualna
Środki dydaktyczne: karmnik dla ptaków, kolorowe kulki z dzianiny, kubki plastikowe, naturalne środowisko przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.
Literatura: M. Studzińska ,,Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną”, Warszawa 1989, G. Kutyłowska ,,Ekologia w przedszkolu”, Warszawa 1996, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie niezbędnych materiałów w ogrodzie przedszkolnym:

Rozłożenie kolorowych kulek, które będą wyznaczały drogę do ukrytego karmnika. Sprawdzenie miejsca, w którym można znaleźć ślady na śniegu. Przygotowanie kubeczków, do których dzieci będą nabierały śnieg, aby sprawdzić jego właściwości.

2. Wprowadzenie do tematu: Objaśnienie dzieciom, że podczas pobytu w

ogrodzie będą prowadziły obserwacje i proste doświadczenia aby lepiej
poznać charakterystyczne cechy zimy.
 3. Rozwinięcie:

Rozwiązanie zagadki:
Jaką porę roku mamy,
gdy szaliki ubieramy?

Po rozwiązaniu zagadki dzieci odpowiadają na pytanie, po czym można poznać zimę?, wymieniają widoczne cechy- opady śniegu, jest zimno itp.
4. Nauczycielka proponuje dzieciom , aby w ramach rozgrzewki biegały po jej śladach dzieci biegną za nauczycielką do miejsca, gdzie będą obserwowały ślady na śniegu. Rozpoznają, że są to ślady ptaków, niektóre znalazły ślady kota i innych dzieci.

5. ,,Jakie to drzewa?”- nauczycielka zatrzymuje się przy świerku, dzieci wymieniają nazwę drzewa, dostrzegają, że świerk nie gubi igieł na zimę, określają wielkość i kształt znalezionej szyszki. Nauczycielka pyta, czy jest jakieś drzewo, które gubi igły na zimę, dzieci wskazują modrzew rosnący w pobliżu. Przypominają, że igły zgubił jesienią /na podstawie wcześniejszych obserwacji prowadzonych w ogrodzie/, wskazują szyszki rosnące na gałęziach, porównują z szyszką sosny. Przypominają, że drzewa liściaste gubią liście przed nadejściem zimy.

6. Dzieci odwracają się i na śniegu dostrzegają kolorowe kulki, idą zbierając kulki, które doprowadzają je do miejsca gdzie jest ukryty karmnik dla ptaków. Nauczycielka pyta dzieci , czy pod śniegiem ptaki mogą znaleźć pokarm , dzieci dostrzegają, że warstwa śniegu jest gruba i trudno znaleźć pokarm. Nauczycielka sypie ziarenka do karmnika i pyta dzieci gdzie można go umieścić. Dzieci podają swoje propozycje . Wspólny wybór miejsca dla karmnika.

7. Zakończenie: Dzieci otrzymują podpisane kubeczki, nauczycielka proponuje aby nabrały do kubków śnieg, dzieci określają, że jest zimny, mokry, twardy, miękki, umieszczają śnieg w kubkach. Nauczycielka umieszcza kubki w koszyku i informuje dzieci , że zostaną zabrane do przedszkola a w dniu następnym dzieci sprawdzą co się z nim stało. Nauczycielka kieruje do dzieci pochwałę za posiadaną wiedzę i proponuje wspólny okrzyk ,,Hu , hu, ha, nasza zima zła” . Zaprasza dzieci do zabaw swobodnych na śniegu przypominając,  aby nie rzucały śniegu w twarz kolegów i koleżanek