„Zwierzęta austriackich gór inspiracją do zabawy matematycznej”

Aleksandra Wiśniewska

Blok integralny: Bliżej siebie, bliżej Europy – Austria

Temat: „Zwierzęta austriackich gór inspiracją do zabawy matematycznej”.

Cele:
Dzieci będą:
– utrwalać wiadomości dotyczące poznawanego kraju – Austrii;
– poznawać wybrane zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku górskim  – świstak alpejski, koziorożec alpejski, niedźwiedź brunatny (charakterystyczne cechy wyglądu i odgłosy zwierząt)
– rozwijać postawy proekologiczne poprzez kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna oraz konieczności jej ochrony
– reagować ruchem na usłyszaną melodię (dźwięki wysokie – niskie) oraz pauzę w muzyce
– rozwijać orientację w przestrzeni – utrwalać: prawo – lewo (z frotką na ręce); góra-dół;
– zgłaszać chęć wypowiedzi poprzez podniesienie ręki

Metody:
– czynne – zadań, samodzielnych doświadczeń
– słowne – rozmowa na podstawie ilustracji, opis
– oglądowe -pokaz, obserwacja

Formy pracy: z całą grupą, indywidualnie

Środki dydaktyczne:
ilustracje zwierząt: świstak alpejski, niedźwiedź brunatny, koziorożec alpejski, plansze do gry „Gdzie jest świstak?” dla każdego dziecka, pionki do gry, podkład muzyczny do zabawy „Samolot” oraz „Wysoko – nisko” (płyta własna), albumy i książki ze zwierzętami

Przebieg zajęcia:

  1. Zabawa muzyczno – ruchowa „Samolot”– nauczycielka zaprasza dzieci w podróż samolotem do Austrii, a konkretnie w góry Austrii – Alpy. (Zabawa zaczerpnięta z warsztatów umuzykalniających: „Ruch – muzyka” prowadzonych przez Piotra Meggera)
  2. Rozmowa na podstawie ilustracji – zapoznanie dzieci z wyglądem wybranych mieszkańców austriackich gór- świstakiem alpejskim, koziorożcem alpejskim oraz niedźwiedziem brunatnym.
  3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – dzieci dzieliły nazwy poznanych zwierząt na sylaby (wykonywały tyle podskoków ile jest sylab w danej nazwie); dzieci zdolniejsze dokonywały analizy głoskowej wyrazów.
  4. Zagadki słuchowe „Odgłosy zwierząt” – dzieci słuchały odgłosów poznanych zwierząt i próbowały odgadnąć, jaki odgłos pasuje do danego zwierzęcia.
  5. Zabawa ruchowa „Wysoko – nisko” -dzieci poruszają się naśladując zwierzęta. Gdy usłyszą niskie dźwięki – poruszają się jak niedźwiedzie – wykonują czworakowanie; gdy usłyszą wysokie dźwięki – poruszają się jak koziorożce (dzikie kozy) – wykonują skoki z wybiciem z jednej nogi z lądowaniem na obie nogi; na pauzę w muzyce – nasłuchują jak świstak,  nie poruszając się.
  6. Zabawa matematyczna „Gdzie jest świstak” (zmodyfikowana zabawa matematyczna „Mucha) – dzieci poruszają się pionkiem (świstakiem) po planszy zgodnie z instrukcją słowną nauczyciela np. jedna kratkę w górę, jedna kratka w prawo, dwie kratki w dół itp. Zadaniem dzieci jest reagowanie, gdy świstak wyjdzie poza pole planszy. Grę zawsze rozpoczynamy od środka planszy. II wersja:  Dzieci poruszają się pionkiem (świstakiem) po planszy zgodnie z instrukcją słowną nauczyciela np. jedna kratkę w górę, jedna kratka w prawo, dwie kratki w dół itp. Zadaniem dzieci jest określenie położenia świstaka np. „Świstak znajduje się w lewym górnym rogu planszy”.
  7. Podsumowanie zajęć: Quiz „Co już wiem o Austrii?” (za prawidłową odpowiedź dzieci otrzymywały kostkę czekolady Milka) – dzieci utrwalały wiadomości ze wszystkich zajęć zrealizowanych podczas bieżącej tematyki.
Literatura:
  1. „Bliżej siebie – bliżej Europy” – Program zintegrowanej edukacji europejskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym – Czekała Małgorzata, Raniszewska Małgorzata, Sobków Jolanta, Szadkowska Dorota